ROT-avdraget

Så funkar ROT-avdraget 2016.

ROT-avdraget kan bara utnyttjas av den som äger bostaden

Den eller de personer som äger och bor i ett hus eller en bostadsrätt kan använda ROT-avdraget för arbeten i hemmet. Det finns dock ett undantag när det gäller fritidshus eller sina föräldrars hus, där kan man också utnyttja ROT-avdraget utan att man behöver bo där själv.

Enbart arbetskostnaden ROT-as

Oavsett vilken tjänst du köper så täcks inte till exempel material eller resekostnader av ROT-avdraget, utan bara själva arbetskostnaden för hantverkaren du anlitar. Därför ska alltid arbetskostnadens del av en total offert eller faktura specificeras så du ser hur stort ROT-avdraget blir.

Hur vet jag om jag får göra ROT-avdrag för en viss tjänst?

Generellt så gäller ROT-avdraget för renoveringar, reparationer och byggen som sker i, på eller i direkt anslutning till ditt hem. Se vår lista över ROT-arbeten om du vill veta mer om en specifik tjänst (Fönster ingår i denna lista)

Gäller maxgränsen 50 000 kr för alla?

I princip. Maxbeloppet är detsamma men däremot måste du alltid ha tjänat in (minst) så mycket i slutlig skatt det år som ditt ROT-avdrag gäller. Det gör att olika personer beroende på inkomst för göra olika stora avdrag. Läs mer i skatteverkets guide till inkomstgräns för ROT-avdrag.

ROT-avdraget kan utnyttjas utomlands

Fem saker att tänka på om du vill använda rut och rot utomlands

  • Kontrollera på förhand vilken typ av husarbeten du kan få ersättning för och inte.
  • Arbetet ska vara utfört innan utföraren ansöker om ersättning för halva arbetskostnaden.
  • Kontrollera att du bara har betalat hälften av arbetskostnaden till utföraren, annars blir underlaget för beräkning av skattereduktion felaktigt.
  • Vid rotarbete måste man stå som ägare till den fastighet som arbetet avser, dock ej vid rut.
  • Utförda arbeten ska kunna styrkas med kvitton. Man kan få skattereduktion upp till 50 000 kr per person på skatt man skulle ha betalat i Sverige.

Att tänka på innan årsskiftet om du har köpt rot- eller rutarbete i slutet av året

att du som köpt rot– eller rutarbete i slutet av året måste tänka på vilken sida av årsskiftet arbetet utförs och betalas. Om du vill veta om ansökan har skickats till Skatteverket, får du vända dig till utföraren. Skatteverket kan inte lämna ut den uppgiften eftersom den informationen är sekretessbelagd

Sedan 2011 så behöver du som konsument inte göra någonting för att ROT-avdraget ska reducera arbetskostnaden på din tjänst. Det företag du anlitat drar av ROT-pengarna direkt på din faktura, så det enda du behöver göra är att se till att du har tillräcklig inkomst för ROT-avdraget. Se också till att den firma du anlitat specificerar vilken del av fakturan som är arbetskostnad, och alltså är den del som berörs av ROT-avdraget. Detta gäller oavsett om det handlar om målerier eller värmepumpar.

Avdraget gäller inte om du utför arbetet själv

Du får inte utföra ett arbete själv och sedan göra avdrag för några kostnader, och du får heller inte göra ROT-avdrag för arbeten som närstående utfört. Det gäller enbart när du anlitar en registrerad firma (som alltså har F-skattesedel), eller när du anlitar en enskild person som inte är närstående. Men det är särskilda regler för att anlita privatpersoner, hör med Skatteverket om dessa i just ditt specifika fall. Kom dock ihåg att alla seriösa firmor har F-skattesedel – anlita inte en hantverkare som inte har ett riktigt företag!